Jakie cechy dobrego kierownika przydadzą się w pracy z zespołem?

Zajmowanie stanowiska kierowniczego wymaga dużej odpowiedzialności, dyplomacji i odporności na sytuacje kryzysowe. Nie każdy kierownik jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Możliwe, że spotkałeś w swoim życiu zawodowym przełożonych, którzy byli przytłoczeni swoją pozycją lub takich, którzy wykorzystywali swoje stanowisko do samolubnych celów i nadużywali władzy.
Duża rotacja w wielu firmach wynika nie tylko z niezadowolenia pracowników. Wiele osób odchodzi z pracy, ponieważ nie radzą sobie z zachowaniem kierownictwa. Niestety zdarza się to dosyć często.
Liczysz na awans lub rozważasz założenie własnej firmy? W takim razie decydowanie powinieneś zapoznać się z najważniejszymi cechami odnoszących sukcesy menedżerów.

Cechy dobrego kierownika — czym dokładnie są umiejętności przywódcze?

Wszyscy mówią o umiejętnościach przywódczych. Jednak tylko nieliczni potrafią jasno określić, co tak naprawdę przez to rozumiemy. W przeszłości przywództwo kojarzyło się przede wszystkim z niepodważalnym autorytetem. Dziś jednak wiemy, że ścisła hierarchia nie zawsze jest zaletą. W nowoczesnych firmach – pomimo uprawnień do wydawania poleceń – zwykle dochodzi do wymiany na równych prawach.

Umiejętności przywódcze to zdolności osoby na stanowisku kierowniczym do doprowadzenia pracowników do pożądanego rezultatu za pomocą różnych technik przywódczych. Ten pożądany rezultat polega na pomyślnym zakończeniu pracy do wykonania. W tym celu menedżer musi mieć cechy przydatne do motywowania.

Pozostałe obszary odpowiedzialności na stanowisku kierowniczym obejmują czynności organizacyjne, planowanie zadań i kontrolę. To, czy przełożony ma umiejętności przywódcze, można sprawdzić na podstawie informacji zwrotnych od jego własnych przełożonych, jego pracowników oraz zadowolenia klientów.

Co wyróżnia dobrego kierownika?

Cechy dobrego kierownika zapewniają utrzymanie produktywności i dobrej atmosfery pracy. Odnoszący sukcesy szef powinien mieć nie tylko kompetencje techniczne, ale także potrafić motywować swoich pracowników. Kluczową rolę odgrywa tutaj komunikacja interpersonalna.

Dobry menedżer poważnie traktuje obawy swojego zespołu i działa w sposób zorientowany na rozwiązanie w przypadku konfliktu. To, co w teorii wydaje się oczywiste, trudno wdrożyć w praktyce. Menedżer musi zachować spokój nawet w trudnych sytuacjach.

Decydującym czynnikiem odróżniającym dobrych od złych menedżerów są umiejętności społeczne. Zadaniem kierownika jest motywowanie każdego pracownika, aby dawał z siebie wszystko. Działa to tylko poprzez otwartą dialog. Co powstrzymuje pracownika przed rozwinięciem jego pełnego potencjału wydajnościowego? Jakie środki zaradcze należy podjąć?

Jakich umiejętności oczekuje się od menedżera?

To, jakich kompetencji oczekuje się od menedżera, w dużej mierze zależy od wybranego stylu przywództwa. Pracownicy mogą być zaangażowani w procesy decyzyjne i rozwojowe, jednak ostateczna decyzja należy do menedżera.

Aby kierować zespołem w sposób kooperacyjny lub partycypacyjny, menedżer powinien przywiązywać dużą wagę do otwartej komunikacji, efektywnego delegowania zadań i doceniać kulturę błędów. Ponadto wymagana jest gotowość do autorefleksji i przemyśleń.

We wszystkich stylach przywództwa, kierownik musi być osobą asertywną i stabilną. Powinien być w stanie przekonać swój zespół o ważności zadań.

Duże znaczenie ma obecnie zdalne zarządzanie. Jest to częściowo efekt pandemii.
Aby to działało, potrzebny jest spory wysiłek organizacyjny. Kierownik musi zdefiniować jasne struktury, tak aby każdemu przydzielono właściwe zadania. Pomimo dystansu fizycznego powinno odbywać się regularne wirtualne spotkania zespołu.