Jak sprawdzić ubezpieczenie auta? – cenne informacje

Sprawdzenie ważności polisy OC zwykle konieczne jest w przypadku kolizji lub wypadku drogowego z winy innego pojazdu. Warto również wiedzieć w jaki sposób można sprawdzić ubezpieczenie auta w przypadku zakupu używanego samochodu.

Kiedy należy sprawdzić ubezpieczenie auta?

Z uwagi na to, że każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany na terenie kraju powinien posiadać obowiązkową polisę OC jej zweryfikowanie jest konieczne wtedy, gdy są podstawy do obaw związanych z jej możliwym wygaśnięciem. Może mieć to miejsce na przykład podczas zakupu używanego samochodu. W takiej sytuacji poprzedni właściciel zobowiązany jest do przekazania polisy OC wraz z kartą pojazdu. Przed zakupem auta warto jednak samodzielnie zweryfikować status polisy. Sprawdzenie polisy OC jest również istotne w momencie kolizji spowodowanej przez innego użytkownika ruchu. Jest to szczególnie ważne w przypadku braku wzywania policji oraz spisywania jedynie oświadczenia.

Jak sprawdzić ubezpieczenie auta?

Informacje na temat aktualnego ubezpieczenia pojazdu można uzyskać na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) lub za pomocą aplikacji mobilnej. W celu zweryfikowania danych w bazie UFG należy podać numer VIN lub dowodu rejestracyjnego. Ponadto, status ubezpieczenia OC można zweryfikować w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Jak sprawdzić ubezpieczenie auta na stronie UFG?

Status ubezpieczenia OC można zweryfikować wchodząc na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – https://www.ufg.pl. Następnie należy wybrać zakładkę „Baza OC i AC” i polecenia „Sprawdzenie ubezpieczenia OC” oraz „Identyfikacja umowy OC na dzień”. W dalszej kolejności należy wpisać numer rejestracyjny lub VIN pojazdu oraz podać datę sprawdzenia ważności OC. Ponadto, w celu uzyskania informacji należy uzupełnić informacje dotyczące kraju, przepisać kod weryfikacyjny i nacisnąć przycisk „Sprawdź”. W odpowiedzi na zapytanie wyświetlone zostają informacje dotyczące marki i modelu przedmiotowego pojazdu, numeru polisy OC oraz nazwy i siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Sprawdzenie statusu ubezpieczenia auta za pomocą aplikacji

Aplikacja „Na Wypadek” zapewnia dostęp do istotnych informacji wyświetlanych na urządzeniach mobilnych. Poza weryfikacją statusu polisy możliwe jest również uzyskanie przykładowego wzoru oświadczenia o kolizji. Dostęp do aplikacji chroniony jest hasłem.

Sprawdzenie statusu ubezpieczenia auta w bazie CEPiK przed jego zakupem

Przed zakupem auta warto sprawdzić status jego ubezpieczenia. Można je zweryfikować za pomocą Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Formularz dostępny jest na rządowej stronie: https://historiapojazdu.gov.pl i musi zostać uzupełniony o dane na temat numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty pierwszej rejestracji przedmiotowego pojazdu. Poza informacjami dotyczącymi obowiązkowej polisy w bazie można uzyskać dane na temat ważności badań technicznych, stanu licznika, roku produkcji, daty wydania dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, a także zmiany kolejnych właścicieli, zgłoszenia kradzieży pojazdu, masy całkowitej pojazdu, pojemności jego silnika czy rodzaju paliwa.

Sprawdzenie statusu ubezpieczenia auta w aplikacji przed jego zakupem

Za pomocą aplikacji mobilnej „UFG Kup Auto” można sprawdzić nie tylko status ubezpieczenia OC, ale również wygenerować wzór umowy kupna – sprzedaży pojazdu samochodu czy wzoru pisma, które ma zostać skierowane do towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z nabyciem pojazdu.