Wniosek o przerejestrowanie pojazdu – podstawowe informacje

Zakup samochodu jest zwykle związany z dużą dawka pozytywnych emocji. Euforia nie może jednak przysłonić ważnych do wykonania czynności, do których zobligowany jest każdy nowy właściciel pojazdu.

Rejestrowanie i przerejestrowywanie samochodu

Rejestrowanie i przerejestrowywanie samochodów odbywa się w zależnym od miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji i dotyczy aut nowych, używanych, zabytkowych czy wykonanych samodzielnie. Mogą to być zatem samochody osobowe, motocykle, skutery, przyczepy samochodowe czy ciągniki rolnicze. Przerejestrowanie pojazdu powinno odbyć się w okresie trzydziestu dni od dnia zakupu pojazdu lub darowizny.

Kto może przerejestrować pojazd?

Wśród osób uprawionych do przerejestrowania pojazdu wymienić należy właściciela pojazdu, współwłaścicieli pojazdu, przedstawiciela posiadającego stosowne upoważnienie lub właściciela czy pełnomocnika, jeżeli pojazd jest własnością firmy.

Jak długo trwa przerejestrowanie pojazdu?

Rejestracja powinna trwać krócej niż trzydzieści dni kalendarzowych. Do czasu wydania ostatecznego dokumentu właściciel otrzymuje dokument tymczasowy, czyli tak zwany miękki dowód rejestracyjny.

Wniosek o przerejestrowanie pojazdu

Przerejestrowanie pojazdu odbywa się w oparciu o wypełniony i złożony w Wydziale Komunikacji stosowny wniosek. Wzór wniosku o przerejestrowanie pojazdu dostępny jest na stronie internetowej urzędu lub w jego siedzibie. Poza złożeniem wniosku właściciel zobowiązany jest również do dokonania opłat rejestracyjnych oraz wykupienia obowiązkowej polisy OC. Wśród innych niezbędnych podczas przerejestrowania pojazdu dokumentów wymienić należy dowód osobisty, potwierdzenie własności pojazdu, w tym umowę kupna – sprzedaży lub darowizny, kartę pojazdu czy dowód rejestracyjny z aktualnym wpisem o badaniu technicznym.

Opłata za przerejestrowanie pojazdu

Wysokość opłaty za przerejestrowanie pojazdu zależy od tego, czy ma się ono odbywać ze zmianą tablic lub bez. W pierwszym przypadku kwota ta wynosi około 100 zł, w drugim ponad 180 zł. Ponadto, istnieje możliwość wykupu żółtych tablic zabytkowych lub znacznie droższych tablic indywidualnych.

Kiedy nie ma konieczności wymiany tablic?

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic możliwe jest w przypadku zakupienia pojazdu, który zarejestrowany jest w tym samym starostwie lub urzędzie miasta. Oczywiście tablice mogą być pozostawione jedynie wówczas, gdy znajdują się one w dobrym stanie technicznym.

Rejestracja samochodu z zagranicy

W przypadku przerejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy konieczne jest dopełnienie kilku dodatkowych formalności, w tym choćby opłacenia cła i akcyzy. W przypadku pojazdu sprowadzonego z innego kraju podczas przerejestrowywania wraz z wnioskiem o przerejestrowanie pojazdu należy dołączyć między innymi potwierdzenie własności pojazdu, umowę kupna – sprzedaży samochodu lub umowę darowizny, kartę pojazdu, potwierdzenie opłat urzędowych związanych z przerejestrowaniem pojazdu, potwierdzenie wykupienia polisy OC, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego czy zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w państwie zakupu oraz zagraniczne tablice rejestracyjne. Co ważne, dokumenty na język polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Koszt przerejestrowania pojazdu z zagranicy wynosi niespełna 300 zł w przypadku tablic standardowych.

Przerejestrowanie pojazdu online

Wniosek o przerejestrowanie pojazdu może być złożony online. Wówczas konieczne jest wejście na stronę urzędu oraz postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.