Umowa kupna samochodu – o czym należy pamiętać?

Umowa kupna pojazdu to najważniejszy dokument, na podstawie którego stwierdza się sprzedaż samochodu. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób należy taką umowę przygotować, aby chroniła interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

Czym jest umowa kupna – sprzedaży samochodu?

Ten rodzaj umowy jest dokumentem, który potwierdza przejście własności pojazdu z osoby sprzedającej na kupującą. Oczywiście kupujący zobowiązuje zapłacić za rzecz oraz odebrać ją w ustalonym terminie.

W jaki sposób napisać umowę kupna – sprzedaży samochodu?

Polskie prawo nie przewiduje szczegółowej formy zawarcia takiej umowy, ani nie ma specjalnego formularza, który należałoby wypełnić w tym przypadku. Umowa kupna samochodu może więc być zarówno wydrukowana z internetu, jak i również napisana odręcznie na zwykłej kartce. Należy jednak pamiętać, aby została napisana w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu zabiera kupujący, a drugi trafia do sprzedającego. Ważną kwestią jest, aby umowa kupna – sprzedaży została sporządzona w taki sposób, gdzie każda ze stron doskonale zrozumie warunki. Oprócz tego ten rodzaj umowy powinien zawierać jak najwięcej informacji, które są związane z tą transakcją. Należy pamiętać, że taka umowa ma duże znaczenie, jeśli po czasie doszłoby do sporu pomiędzy sprzedającym a kupującym.

<2> Jakie informacje powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży?

Choć nie ma określonych danych, jakie powinny znajdować się na takiej umowie, to warto jest przygotować ją w następujący sposób, podając takie dane jak:
– imiona i nazwiska
– data oraz miejsce zawarcia transakcji
– pesel
– adres zamieszkania obu stron
– numery oraz serię dokumentu tożsamości
– numery telefonu
– jeśli umowę zawiera osoba prawna należy podać adres firmy, KRS, NIP, REGON
– numer vin pojazdu
– numer rejestracyjny
– kolor pojazdu
– aktualny przebieg i rok produkcji
– markę oraz model auta
– oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu
– podpisy obu stron.
Wiedząc już jakie dane powinny znajdować się w umowie, można samemu stworzyć jej wzór aby był czytelniejszy przy pomocy programu komputerewego. Takie działanie zmniejszy ryzyko nieczytelności zapisanych danych. Należy jednak pamiętać o tym, aby podpisy na umowie zostały umieszczone odręcznie.

Umowa kupna – sprzedaży – współwłaściciel

W przypadku kiedy samochód jest zapisany również na współwłaściciela, należy jego dane także zamieścić w umowie. Oprócz tego współwłaściciel musi się podpisać na końcu umowy tak samo, jak kupujący oraz sprzedający. Pozostałe dane zostają bez zmian.

Jakie są obowiązki osoby sprzedającej samochód?

Osoba, która sprzedała auto, powinna dopilnować kilku formalności, aby nie doszło do poważnych konsekwencji.
1. Zgodnie z ustawą należy zgłosić sprzedaż samochodu w czasie 30 dni liczonych od momentu sporządzenia umowy.
2. Kolejna ustawa nakazuje powiadomienie ubezpieczyciela pojazdu o jego sprzedaży. W tym przypadku okres zgłoszenia jest krótszy, ponieważ stanowi on 14 dni.

Jakie są obowiązki osoby kupującej samochód?

Do podstawowych obowiązków osoby kupującej samochód możemy zaliczyć:
– rejestrację pojazdu w Wydziale Komunikacji, należy dopilnować, aby odbyła się nie później niż 30 dni liczonych od momentu kupna auta
– podjęcie decyzji co do kontynuowania lub zaprzestania korzystania z polisy ubezpieczeniowej sprzedawcy
– opłacenie podatku w wysokości 2 procent, na taką formalność mamy dwa tygodnie.

Jak można zauważyć sporządzenie umowy kupna – sprzedaży pojazdu nie jest czymś szczególnie trudnym i każda osoba z pewnością poradzi sobie z tą formalnością. Jeśli jednak nadal nie wiemy jak należy sporządzić taką umowę, warto jest wydrukować kilka egzemplarzy, które są dostępne na stronach internetowych.