Vademecum wiedzy o odzyskiwaniu własnych pieniędzy

Odzyskiwanie należności na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z egzekucją komorniczą. Tymczasem zanim do niej dojdzie, wierzyciel ma do dyspozycji polubowne rozwiązania. Wiele firm dba o to, by zadłużenie w ogóle nie powstało. Dobrym przykładem są SMSy czy e-maile przypominające o zbliżającej się płatności. Mimo to, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzycielami czy dłużnikami, warto wiedzieć, co to jest windykacja i jak wygląda jej przebieg.

Odzyskiwanie pożyczonych środków – od czego zacząć

Konsumenci coraz chętniej sięgają po zobowiązania finansowe z odroczoną płatnością. Mogą one przybierać postać zakupów ratalnych, kredytów czy usług abonamentowych. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy należność nie zostaje uregulowana w terminie, a wierzyciel przez dłuższy czas nie może odzyskać środków, które należą mu się z tytułu zawartej umowy. Najlepiej, gdy sporządzimy ją na piśmie, ponieważ stanowi istotny dowód w sprawie.

A zatem na mocy umowy wierzyciel ma prawo do dochodzenia zwrotu roszczenia. Windykacja rozpoczyna się na wniosek wierzyciela. Może on podjąć samodzielną próbę odzyskania długu poprzez kontakt z dłużnikiem. Następnie, jeśli to działanie nie przyniesie oczekiwanych efektów, może zwrócić się o pomoc do firmy windykacyjnej. Warto na tym etapie wiedzieć, co to jest windykacja i jakie są jej rodzaje. Warto również poznać środki, jakie dopuszczane są przez prawo dla postępowania polubownego i sądowego. Te znacznie się od siebie różnią.

Co to jest windykacja

Windykację dzieli się zazwyczaj na dwa typy – polubowną i etap sądowo- egzekucyjny Pod pojęciem windykacji polubownej, potocznie określanej niekiedy jako windykację miękką, rozumie się polubowne metody odzyskiwania długów. Jest to specjalizacja firm windykacyjnych. Z kolei postępowanie sądowe i egzekucyjne to takie, które ma miejsce na wniosek wierzyciela. Zazwyczaj stara się on jednak rozwiązać problem na drodze polubownej. Jeśli dłużnik nie wykazuje żadnej woli spłaty długu, a wszystkie polubowne techniki nie przynoszą oczekiwanych efektów, wierzyciel może złożyć wniosek do sądu. W zależności od tego, skąd pochodzi dłużnik, windykacja może również przyjąć wymiar krajowy bądź międzynarodowy.

Droga polubowna

Jak już zostało wspomniane – polubowne metody odzyskania długu to tzw. windykacja miękka. Usługi pośrednictwa w polubownym odzyskaniu należności świadczą firmy windykacyjne. Ich przedstawiciele biorą na siebie zadanie skontaktowania się z dłużnikiem i doprowadzenia do możliwie szybkiej spłaty długu.

Firmy windykacyjne korzystają z popularnych metod kontaktu, jak telefon, tradycyjna poczta, czy wysyłanie e-maili. Mogą także wysyłać wezwania do zapłaty listownie. Działania tych organizacji nie muszą ograniczać się do przypominania dłużnikowi o istnieniu długu, firmy mogą na przykład oferować możliwość podpisania porozumienia ratalnego. 

Windykacja na drodze sądowej

Dobra wiadomość jest taka, że większa część windykacji zamyka się na etapie polubownym. Zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela jest to szybszy i tańszy sposób rozwiązania spornej kwestii. Niekiedy zdarza się, że dłużnik pozostaje nieosiągalny i nie reaguje na monity. Wówczas wierzyciel może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Najpierw wierzyciel powinien wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem. Postępowanie sądowe może przebiegać zarówno w trybie jawnym, jak i niejawnym. Obecnie prowadzone są także rozprawy w trybie elektronicznym, które nie wymagają fizycznej obecności stron. W wyniku rozprawy sąd może wydać nakaz zapłaty. Kolejny krok to zaopatrzenie nakazu w klauzulę wykonalności. Wierzyciel będzie wtedy posiadał tytuł wykonawczy i może skierować wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Warto pamiętać, że kompetencje firm windykacyjnych i komorników nie są tożsame. Firma windykacyjna nie może korzystać z narzędzi, jakie stosuje komornik. Z kolei zadaniem komornika nie jest prowadzenie negocjacji między stronami, lecz doprowadzenie do uregulowania należności za pomocą określonych przez prawo narzędzi. Niezależnie od etapu postępowania, strony w każdej chwili mogą zawrzeć porozumienie o polubownym uregulowaniu kwestii długu.

Materiał zewnętrzny