Ekshumacja zwłok – podstawowe informacje

Życie jest pełne zmian i trudnych sytuacji. Kiedy planujemy daleką przeprowadzkę, rzadko zastanawiamy się, co zrobić z grobami bliskich nam osób. Ekshumacja zwłok często jest na to rozwiązaniem. 

Ekshumacja zwłok – na czym polega?

Proces ekshumacji zwłok polega na wydobyciu szczątków zmarłej osoby z miejsca spoczynku w celu dokonania określonych badań lub przeniesienia ich w inne miejsce. Polskie prawo określa w jakich sytuacjach można jej dokonać.  

Ekshumacja zwłok może zostać dokonana:

  • kiedy osoby uprawnione do pochowania zwłok, wystosują umotywowaną prośbę do właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
  • kiedy zarządzi tak prokurator lub sąd,
  • na podstawie decyzji, która podjęta została przez odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego, w przypadku zajęcia terenu cmentarza na inny cel,
  • kiedy podstawą jest decyzja wojewody ze względu na miejsce, w którym grób jest położony. Decyzja powinna zostać wydana na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przeciwwskazaniem do uzyskania zgody na ekshumację zwłok może być powód zgonu. Jeśli osoba zmarła na chorobę zakaźną, która znajduje się w wykazie, ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia, jej szczątki nie mogą zostać ekshumowane przez co najmniej dwa lata od dnia zgonu. 

Do ważnych prawnych informacji, należy również fakt, że ekshumację zwłok można przeprowadzić jedynie w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych. 

Najczęściej cały proces jest przeprowadzany przez firmę pogrzebową. 

Cena ekshumacji po 20 latach

Jeśli planujemy ten zabieg, należy wiedzieć, że ekshumacja zwłok może odbyć się na dwa różne sposoby. Zależy to od czasu, który minął od daty pogrzebu osoby ekshumowanej. 

Kiedy od pochówku minęło 10 lat, najprawdopodobniej zaszła już mineralizacja ciała zmarłego. W takiej sytuacji, wydobywa się ciało razem z resztkami trumny a następnie umieszcza się je w nowej trumnie. 

Jeśli upłynęło mniej czasu, ciało zostaje wydobyte wraz z trumną. Umieszcza się ją następnie w specjalnej skrzyni, która ochroni ją podczas transportu do nowego miejsca spoczynku. W odpowiednim miejscu, trumna zostaje wyjęta ze skrzyni i umieszczona w nowym grobie. 

Jest niezwykle trudno określić dokładny koszt takiego procesu. Cena ekshumacji po 20 latach będzie zależeć od kilku czynników. Koszt będzie zależny od dokładnej daty pochowania zwłok oraz od ich ilości. Istotna jest również forma pochówku, czyli to, czy zmarły został skremowany, czy nie. Wpływ będzie również miało miejsce, z którego szczątki są ekshumowane oraz nowe miejsce grobu. Ostatnim czynnikiem będą opłaty, z którymi trzeba się liczyć na nowym cmentarzu. 

Ilość oraz różnorodność czynników, od których zależy cena sprawia, że najlepszym rozwiązaniem w celu ustalenia ceny ekshumacji po 20 latach, będzie zwrócenie się po informację do domu pogrzebowego, takiego jak Heron z Warszawy. Konsultacje z renomowaną firmą powinny nam zapewnić wszelkie potrzebne informacje.